Είσοδος Μελών | hellenicfactors

Μέλος του:


Νέα - Ανακοινώσεις
Η Ένωση καταθέτει προτάσεις για τροποποιήσεις στο σκέλος που αφορά στο factoring επί του Ν.4738/2020
01/03/2021

Η Ένωση καταθέτει προτάσεις, οι οποίες υιοθετούνται μετά από διαβουλεύσεις, για τροποποιήσεις στο σκέλος που αφορά στο factoring επί του Ν.4738/2020 – (νέος πτωχευτικός, 2η Ευκαιρία)

Εμφάνιση Ανακοίνωσης

Η Ένωση καταθέτει σχόλια επί της Αναθεώρησης του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013
01/02/2021

Η Ένωση καταθέτει σχόλια επί της Αναθεώρησης του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Εμφάνιση Ανακοίνωσης

1
Ανακοινώσεις
select
ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ